Formularze do pobrania

WNIOSKI NA EGZAMINY

Wniosek na egzamin czeladniczy obowiązujący od 01 stycznia 2022r. – pobierz

Wniosek na egzamin mistrzowski

Wniosek na egzamin sprawdzający

Oświadczenie do wniosku na egzamin

Wniosek o wpis kwalifikacji do CEIDG obowiązujący od 2020r.

Upoważnienie do odbioru dokumentu

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu

Oświadczenie mistrza szkolącego – kurs teorii zawodowej

ZAŚWIADCZENIA – NAUKA ZAWODU

Zaświadczenie o realizacji nauki zawodu – pracodawca

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika młodocianego

Zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu

Zaświadczenie ukończenia przyuczenia do wykonywania określonej pracy

UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – wzór od lipca 2023r.

Załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego- oświadczenie

Załącznik nr 1 art.120a do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego-ustalenia

Załącznik nr 2 do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – RODO

Wniosek o przedłużenie umowy

Wniosek o skrócenie umowy

KURS PEDAGOGICZNY – DRUKI

Ankieta na kurs pedagogiczny

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia z kursu pedagogicznego

ODZNACZENIA – WNIOSKI

Wniosek na odznaczenie Izba Rzemieślnicza w Radomiu za zasługi

Odznaczenia ZRP link

LEGALIZACJA –  DOKUMENTY

Procedura legalizacji dokumentów

Wniosek o legalizację

Zaświadczenie potwierdzające rodzaj wykonywanej działalności

DOKUMENTY DLA CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNYCH KADENCJA 2024-2028:

ANKIETA-CZLONKA-KOMISJI-EGZAMINACYJNEJ-2024-2028

WYMOGI KWALIFIKACYJNE

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW

OŚWIADCZENIE

CZŁONKOWIE IZBY

Deklaracja członkowska-pobierz

 

Skip to content