Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu Blog

Otwarcie nowej szkoły w Garbatce-Letnisku-15.02.2024r.

Nowa siedziba Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku została otwarta w 76 roku działalności i w roku jubileuszowym 25-lecia Samorządu Mazowieckiego. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał...

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2024 roku

Szanowni Państwo, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP informuje, że biorąc pod uwagę komunikat GUSu z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023...

Skip to content