Sekcje izbowe

Dlaczego warto dołączyć do n/Izby?

Naszą misją jest kształcenie młodocianych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, świadczenie usług na najwyższym poziomie, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, realizowanie projektów z Unii Europejskiej, reprezentowanie rzemiosła, obrona praw i interesów zrzeszonych członków, praca na rzecz naszych zrzeszonych organizacji.

Do naszego grona zapraszamy wszystkich rzemieślników nie należących do cechów, a także inne jednostki jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła.

 

Korzyści dla naszych członków:

  • Promujemy rzemieślnicze tradycje
  • Prezentujemy naszych członków podczas imprez okolicznościowych i na stronie internetowej Izby
  • Informujemy na bieżąco naszych członków  o sprawach dla nich ważnych
  • Reprezentujemy interesy naszych członków
  • Nadzorujemy prawidłowy przebieg nauki zawodu u pracodawców
  • Zapewniamy pomoc administracyjną i obsługę w zakresie zatrudniania młodocianych pracowników
  • Zapraszamy do udziału w różnych instytucjach działających na rzecz rzemiosła oraz organów samorządu gospodarczego rzemiosła
  • Honorujemy naszych członków nadając im odznaczenia rzemieślnicze
  • Jesteśmy członkiem Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

 

Zgodnie z § 6 Statutu n/Izby:

„Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

1/.cechy
2/.spółdzielnie rzemieślnicze

3/. rzemieślnicy nie należący do cechów a także inne jednostki jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła; podmioty te działają na zasadach sekcji”

 

W dniu 08 listopada 2023r. Zarząd Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości przyjął następujące uchwały:

– Uchwałę Nr 16/23  w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji przyjęcia do sekcji przy n/Izbie  

– Uchwałę Nr 17/23  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy sekcji

– Uchwałę Nr 18/23 w sprawie ustalenia opłat dla członków sekcji

 

Zarząd Izby ustalił, że w pierwszym roku działania sekcji, członkowie zwolnieni będą z opłat.

 

Wspólnie możemy wiele wspierając się nawzajem.

Udało nam się osiągnąć już wiele celów, zrealizować wiele różnych projektów, ale przed nami jeszcze sporo wyzwań.

 

W przypadku zainteresowania prosimy przekazywać wypełnione deklaracje do Biura Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu,

ul. Kilińskiego 15/17,  26-600 Radom – Dom Rzemiosła – III piętro, pokój 307 (tel. 517 433 577).

 

Regulamin sekcji

Deklaracja członkowska

Skip to content