Prezes Zarządu

prezes_zarzadu

PREZES ZARZĄDU IZBY

Imię i nazwisko: Jan Jaworski

Numer telefonu: 508 179 399

Adres e-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl

Prezes Zarządu reprezentuje na zewnątrz Izbę Rzemiosła oraz kieruje bieżącą jej pracą.
Prezes Zarządu kieruje pracą biura Izby Rzemiosła i pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HONOROWI  PREZESI  IZBY  RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADOMIU

Imię i nazwisko: Janusz Pucułek

Przewodniczący Rady Izby – 1999r.- 2015r.

Honorowy Prezes Izby Rzemiosła – od 15.12.2015r.

 

Imię i nazwisko: Ryszard Lewiński

Prezes Izby Rzemiosła – 1983r.-2006r.

Honorowy Prezes Izby Rzemiosła – od 12.12.2007r.

 

 

Honorowy Prezes Izby ma prawo do:

  • używania tytułu Honorowy Prezes Izby
  • uczestniczenia na prawach honorowego gościa w posiedzeniach Zarządu i Rady Izby
  • uczestniczenia na prawach honorowego gościa we wszystkich uroczystościach Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

 

Skip to content