Akty Prawne

Izba Rzemieślnicza w Radomiu działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r., z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku:

USTAWA O RZEMIOŚLE – Tekst jednolity z 2018 r.

Ustawa o rzemiośle ze zmianami wprowadzonymi w 2019 r. przez Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych:

USTAWA O RZEMIOŚLE – Tekst obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców – Ustawa o organizacjach pracodawców-czytaj

Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego –Ustawa o Trójstronnej Komisji-czytaj

Skip to content