Egzaminy

Dział Oświaty Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu zajmuje się przygotowaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów na tytuły kwalifikacyjne: czeladnicze i mistrzowskie oraz egzaminy sprawdzające. W Dziale Oświaty dostępne są materiały dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie tytułu kwalifikacyjnego.

W celu przystąpienia do egzaminu należy wypełnić elektronicznie lub ręcznie wniosek na egzamin, wnieść opłatę egzaminacyjną i przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Dziale Oświaty wszystkie wymagane dokumenty wymienione we wniosku na egzamin.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez n/Izbę.

Skip to content