Wzór dyplomu mistrzowskiego

Osobie, która zdała egzamin mistrzowski, izba rzemieślnicza wydaje dyplom mistrzowski zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2.

Dyplom mistrzowski drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną – giloszem     w kolorze ciemnoczerwonym.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego  oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2024 r. poz. 600)

Dyplom mistrzowski

Skip to content