Radomska Izba na miarę XXI wieku

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu uzyskała dofinansowanie na realizację następującego projektu w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła:

Edycja 2022:

Zadanie nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych  (numer umowy 125/PIR/Z1/2022, wartość dofinansowania 57.215 zł).

Zadanie publiczne pt. „RADOMSKA IZBA NA MIARĘ XXI WIEKU”

W ramach projektu:

  1. Zostanie zakupiony sprzęt komputerowy:
  • 3 laptopy z oprogramowaniem i programem antywirusowym
  • Niszczarka do dokumentów
  • Urządzenie wielofunkcyjne
  1. Zostanie dostosowana strona internetowa Izby do wymogów dostępności zgodnie  z wytycznymi WCAG 2.1 AA
  2. Zostanie przeprowadzone doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła
  3. Zostanie przeprowadzone szkolenie dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych, Zarządu Izby oraz kadry pracowników Izby w zakresie kompetencji marketingowych, w tym pozyskiwania funduszy zewnętrznych
  4. Zostaną zorganizowane dwa spotkania partnerskie na rzecz rozwoju kształcenia dualnego
Skip to content