Radomska Izba na miarę XXI wieku

EDYCJA 2024

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA NA LATA 2021-2030

ZADANIE NR 1: WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE I INSTYTUCJONALNE ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

 

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła – Edycja 2024:

Zadanie nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych

 (numer umowy 123/PIR/Z1/2024, wartość dofinansowania 54.000 zł, całkowita wartość 54.000 zł).

Zadanie publiczne pt. „ROZWÓJ POTENCJAŁU IZBY RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADOMIU”

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2024r. do 31.08.2025r.

 W ramach projektu:

 1. Zostanie zakupiony sprzęt do Biura n/Izby.
 2. Zostanie przeprowadzone szkolenie dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych, Zarządu Izby oraz kadry pracowników w zakresie kompetencji marketingowych,  w tym pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
 3. Zostanie zorganizowanie spotkanie partnerskie.

_________________________________________________________________________________________

EDYCJA 2024

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA NA LATA 2021-2030

ZADANIE NR 2: ROZWÓJ I PROMOCJA KSZTAŁCENIA DUALNEGO W RZEMIOŚLE

 

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła – Edycja 2024:

Zadanie nr 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

(numer umowy 40/PIR/Z2/2024 z dnia 29.04.2024r., wartość dofinansowania 114.352 zł, całkowita wartość 114,352 zł).

Zadanie publiczne pt. „RZEMIOSŁO SZANSĄ NA SUKCES”

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2024r. do 31.08.2025r.

 W ramach projektu:

 1. Zostaną przeprowadzone konkursy o zawodach dla dzieci i młodzieży z klas I-IV oraz klas V-VIII
 2. Zostanie zorganizowany Event promujący dualne kształcenie w rzemiośle
 3. Zostaną zaprojektowane i wykonane materiały promocyjne i edukacyjne
 4. Zostanie przeprowadzone szkolenie dotyczące relacji społecznych, interpersonalnych oraz kompetencji pedagogicznych dla członków oraz pracowników Izby.
 5. Zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące obsługi administracyjnej kształcenia w miejscu pracy.

________________________________________________________________________________________

EDYCJA 2022

 

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu uzyskała dofinansowanie na realizację następującego projektu w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła:

Zadanie nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych  (numer umowy 125/PIR/Z1/2022, wartość dofinansowania 57.215 zł).

Zadanie publiczne pt. „RADOMSKA IZBA NA MIARĘ XXI WIEKU”

W ramach projektu:

 1. Zostanie zakupiony sprzęt komputerowy:
 • 3 laptopy z oprogramowaniem i programem antywirusowym
 • Niszczarka do dokumentów
 • Urządzenie wielofunkcyjne
 1. Zostanie dostosowana strona internetowa Izby do wymogów dostępności zgodnie  z wytycznymi WCAG 2.1 AA
 2. Zostanie przeprowadzone doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła
 3. Zostanie przeprowadzone szkolenie dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych, Zarządu Izby oraz kadry pracowników Izby w zakresie kompetencji marketingowych, w tym pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 4. Zostaną zorganizowane dwa spotkania partnerskie na rzecz rozwoju kształcenia dualnego
Skip to content