Organy statutowe

RADA IZBY

PRZEWODNICZĄCY RADY – JÓZEF LIWIŃSKI

Aktualny skład Rady Izby:

 1. Józef Liwiński – Przewodniczący Rady
 2. Tadeusz Duda – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Marek Sokołowski – Zastępca Przewodniczącego Rady
 4. Stanisław Wątruk – Sekretarz Rady
 5. Marian Domagała – Skarbnik Rady
 6. Jan Kończak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 7. Stefan Drabik – Członek Komisji Rewizyjnej
 8. Stanisław Dąbrowski – Członek Komisji Rewizyjnej
 9. Paweł Skarzyński – Członek Komisji Rewizyjnej
 10. Krzysztof Socha – Członek Komisji Rewizyjnej
 11. Aleksander Kaczmarek – Członek Rady
 12. Paweł Pastuszka – Członek Rady
 13. Marek Szary – Członek Rady
 14. Ireneusz Żaczek – Członek Rady
 15. Paweł Górlicki – Członek Rady
 16. Piotr Sokołowski – Członek Rady
 17. Robert Romanowski – Członek Rady
 18. Marek Kuna – Członek Rady

ZARZĄD IZBY

PREZES ZARZĄDU – JAN JAWORSKI

Aktualny skład Zarządu:

 1. Jan Jaworski – Prezes Zarządu
 2. Lech Kądziela – Zastępca Prezesa Zarządu
 3. Waldemar Stojak – Zastępca Prezesa Zarządu
 4. Bogdan Dąbrowski – Członek Zarządu
 5. Bogusław Duda – Członek Zarządu
Skip to content