Historia

Izba Rzemieślnicza w Radomiu została utworzona dnia 01 stycznia 1983r.
Od stycznia 2000 roku organizacja przyjęła nazwę Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczością w Radomiu.
Zrzesza ona na zasadzie dobrowolności organizacje rzemiosła z terenu byłego województwa radomskiego.
Na początku działalności Izby zrzeszonych było w organizacjach rzemiosła ok. 7500 zakładów rzemieślniczych. Obecnie w 9 Cechach i 1 Spółdzielni jest ok. 600 zakładów, które zajmują się między innymi kształceniem zawodowym.
Od początku istnienia Izby ponad 30 000 osób uzyskało świadectwa czeladnicze, a ponad 4.000 osoby dyplomy mistrzowskie w różnych zawodach.
Dominującymi aktualnie branżami w działalności rzemieślniczej są: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, fryzjer, piekarz, cukiernik, monter instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
We wrześniu 2005r. Izba uzyskała certyfikat ISO 9001/2000 Systemu Zarządzania Jakością
w zakresie organizowania szkoleń oraz przeprowadzania egzaminów mistrzowskich i czeladniczych.
Certyfikat Nr 319686 QM wydany został przez firmę DQS Polska.

Izba jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

 

Skip to content