Formularze do pobrania

WNIOSKI NA EGZAMINY

Wniosek na egzamin czeladniczy obowiązujący od 01.10.2020r.

Wniosek na egzamin mistrzowski obowiązujący od 01.10.2020r.

Wniosek na egzamin sprawdzający obowiązujący  od 01.10.2020r.

Oświadczenie do wniosku na egzamin

Wniosek o wpis kwalifikacji do CEIDG 2020r.

Upoważnienie do odbioru dokumentu

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu

ZAŚWIADCZENIA – NAUKA ZAWODU

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika młodocianego

Zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu

Zaświadczenie ukończenia przyuczenia do wykonywania określonej pracy

UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Informacja – wzory umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 03.02.2021r.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – 9.12.2020r. (druk podstawowy) – I

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – nauka zawodu u pracodawcy będącego rzemieślnikiem w zawodzie nieodpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła – II

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – nauka zawodu u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła lub innym, w którym prowadzi się kształcenie w szkołach branżowych I stopnia – III

Załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego- oświadczenie

Załącznik nr 1 art.120a do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego-ustalenia

Załącznik nr 2 do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – RODO

Wniosek o przedłużenie umowy

Wniosek o skrócenie umowy

KURS PEDAGOGICZNY – DRUKI

Ankieta na kurs pedagogiczny

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia z kursu pedagogicznego

ODZNACZENIA – WNIOSKI

Wniosek na odznaczenie Izba Rzemieślnicza w Radomiu za zasługi

Odznaczenia ZRP link

LEGALIZACJA –  DOKUMENTY

LEGALIZACJA-aktualna-informacja 08.07.2020

WNIOSEK_legalizacja_2020

Zaświadczenie potwierdzające rodzaj wykonywanej działalności

DOKUMENTY DLA CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNYCH KADENCJA 2019-2023:

ANKIETA

WYMOGI KWALIFIKACYJNE

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW

OŚWIADCZENIE