W Lodowni o Rzemiośle

Artykuł z dn. 21.09.2016r. ze strony Portal szydłowiecki

Artykuł: czytaj

07-IMG_2165

W szydłowieckiej „Lodowni” o sytuacji Rzemiosła w Polsce i w lokalnym środowisku rozmawiali przedstawiciele dwóch szydłowieckich organizacji rzemieślniczych: Cechu z Prezesem Marcinem Pawlakiem i Spółdzielni Rzemiosł Różnych z Prezesem Markiem Sokołowskim. Spotkanie zainicjowała zrzeszająca Cechy i Spółdzielnie Rzemieślnicze – Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, którą reprezentowali Prezes Zarządu Jan Jaworski i Przewodniczący Rady Izby Józef Liwiński.

Na spotkaniu poruszono też kwestie integracji środowiska rzemieślniczego i współpracy dwustronnej Cechu i Spółdzielni. W trakcie spotkania postanowiono powołać koordynującą obopólne działania „Szydłowiecką Radę Rzemiosła i Przedsiębiorczości”.

Rada ma za zadanie wypracowywanie wspólnych inicjatyw środowiska gospodarczego na terenie działania Cechu i Spółdzielni. Promowanie działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła i małej i średniej przedsiębiorczości oraz reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego i gospodarczego wobec organów administracji publicznej.

Środowiska rzemieślnicze cieszy znowelizowana w grudniu 2015 roku ustawa o rzemiośle, w myśl której  cechy i izby rzemieślnicze są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła. Spółdzielnie  rzemieślnicze mają za cel organizowanie działalności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy członkom w wykonywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej.

Rzemieślnikiem w myśl ustawy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą.

Możesz również polubić…

Skip to content