KURS PEDAGOGICZNY-INFORMACJE

Szanowni Państwo,

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu informuje, iż planuje rozpocząć na przełomie lutego/marca 2023r. (po zebraniu grupy) zajęcia z KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).
Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.
Kurs kończy się egzaminem (test pisemny).
Osoba, która ukończy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, które jest ważne bezterminowo.
Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

Wszelkie informacje dotyczące kursu można uzyskać w Dziale Szkolenia Izby Rzemiosła (pokój 308) lub pod nr telefonów: 48/362 83 85 lub 517 433 577

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂

Możesz również polubić…

Skip to content