Debata nt. aktualnej sytuacji Rzemiosła Polskiego i szkolnictwa zawodowego – 22 kwiecień 2017 r.

W dniu 22 kwietnia 2017 r. odbyła się w budynku Domu Rzemiosła Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach debata na temat aktualnej sytuacji Rzemiosła Polskiego oraz szkolnictwa zawodowego. Debata została zorganizowana z inicjatywy samorządów Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu oraz Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach.

W tym ważnym wydarzeniu udział wzięli Posłanka Anna Kwiecień, Poseł Marek Suski, Poseł Leszek Ruszczyk, Poseł Robert Mordak, Poseł Dariusz Bąk, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Agnieszka Górska, przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, przedstawiciele samorządów lokalnych, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z Białobrzegów i Radomia, nauczyciele, członkowie Rady i Zarządu Izby Rzemiosła w Radomiu, przedstawiciele Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych oraz inni zaproszeni goście.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem odznaczeń rzemieślnikom oraz osobom współpracującym z rzemiosłem.
Najważniejszym momentem było wręczenie przez władze Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie najwyższego odznaczenia rzemieślniczego Szabli im. Jana Kilińskiego Panu Tadeuszowi Bombie oraz Bogdanowi Dąbrowskiemu- zasłużonym rzemieślnikom.
Z inicjatywy samorządu Izby Rzemieślniczej w Radomiu Pan Józef Liwiński Przewodniczący Rady oraz Pan Jan Jaworski Prezes Zarządu wręczyli dyplomy mistrzowskie Posłom Markowi Suskiemu i Leszkowi Ruszczykowi, nadające tytuły „Honorowy Mistrz Rzemiosła”.
Za współpracę ze środowiskiem rzemiosła uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami: Starosta Białobrzeski, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach.
Drugą część spotkania stanowiła debata nt. aktualnej sytuacji Rzemiosła Polskiego i szkolnictwa zawodowego, w której zabrali głos m.in. Antoni Odzimek – Wiceprezes ZRP w Warszawie, Andrzej Stępniowski – Z-ca Dyrektora ds. oświaty zawodowej i problematyki społecznej ZRP w Warszawie, Jadwiga Odzimek – Z-ca Dyrektora ds. oświaty zawodowej i funduszy UE w Izbie Rzemiosła w Radomiu, Jolanta Skoczylas – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, Jacek Reczko – długoletni nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Białobrzegach, Posłanka Anna Kwiecień, Poseł Leszek Ruszczyk oraz rzemieślnicy prowadzący swoje zakłady i szkolący pracowników młodocianych.
W tym bloku tematycznym poruszono wiele ważnych kwestii m.in. konieczność wprowadzenia obligatoryjnego samorządu gospodarczego, wprowadzenie wymogu posiadania potwierdzonych kwalifikacji w danym zawodzie przez osoby chcące prowadzić swoje zakłady, zwiększenie kwoty dofinansowania dla pracodawców za wyszkolenie ucznia-pracownika młodocianego i wiele innych zagadnień.
Postanowiono, iż zgłoszone wnioski, oczekiwania i postulaty rzemiosła zostaną przekazane do właściwych merytorycznie Ministerstw i instytucji, celem podjęcia właściwych działań zmierzających do ich zainteresowania i uregulowania prawnego.

Moderatorem debaty był Pan Marek Sokołowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Izby oraz Prezes Spółdzielni Rzemieślniczej w Szydłowcu, rzemieślnik prowadzący Firmę rodzinną COMES w Szydłowcu. Doświadczenie prowadzącego spowodowało bardzo merytoryczną i rzeczową dyskusję wśród zebranych gości.

Możesz również polubić…

Skip to content