Wnioski z debaty nt. sytuacji Rzemiosła Polskiego

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu publikuje wnioski i postulaty, które zostały wypracowane w trakcie debaty w dniu 22.04.2017r. w Białobrzegach k. Radomia nt. „Aktualnej sytuacji Rzemiosła Polskiego i szkolnictwa zawodowego”.  Postulaty stanowią szczególnie ważne rozwiązania dla rozwoju Rzemiosła Polskiego, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Postulaty te przekazane zostały również Premier Beacie Szydło, Marszałkom Sejmu i Senatu, MEN w Warszawie, Związkowi Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Parlamentarzystom Ziemi Radomskiej, Izbom Rzemieślniczym, cechom i spółdzielniom zrzeszonym w n/Izbie. Reprezentując całe środowisko rzemieślnicze liczymy na szerokie poparcie władz rządowych i skuteczne wdrożenie postulatów w życie w niedługim czasie, co posłuży wzrostowi gospodarczemu i społecznemu naszego kraju.

Wnioski i postulaty

podpisy 

podpisy 

podpisy 

 

Możesz również polubić…

Skip to content