Obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP dla młodocianych pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o obowiązkowym przeprowadzaniu szkoleń z zakresu przepisów i zasad BHP dla młodocianych pracowników w miejscu ich pracy, gdyż zdarzają się przypadki niewywiązywania się z tego obowiązku przez pracodawców.

 

Możesz również polubić…

Skip to content