SPOTKANIE PARTNERSKIE

W dniu 26 kwietnia 2023r. odbyło się  w Szydłowcu spotkanie partnerskie na rzecz rozwoju kształcenia dualnego zorganizowane przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. Spotkanie zorganizowano i sfinansowano w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła – Zadanie nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych – Zadanie publiczne pt. „RADOMSKA IZBA NA MIARĘ XXI WIEKU”

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Sejmu RP
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Filia w Radomiu
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
 6. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
 7. Urząd Miejski w Szydłowcu
 8. Urząd Gminy Mirów
 9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu
 10. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 11. Cech Rzemiosł Różnych w Przysusze
 12. Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach
 13. Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
 14. Towarzystwo Altum – Programy Społeczno-Gospodarcze
 15. Pracodawcy/rzemieślnicy

Spotkanie otworzyli Prezes Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu – Pan Jan Jaworski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu – Pan Tadeusz Piętowski.

Moderatorem spotkania była Pani Joanna Kowalik – Dyrektor Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze w Radomiu.

Na wstępie spotkania zostały wręczone odznaczenia rzemieślnicze:

Uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego został odznaczony Pan Tadeusz Piętowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

Uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego została odznaczona Pani Katarzyna Serdak – Skarbnik Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu

Uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Honorową Odznaką Rzemiosła została odznaczona Pani Joanna Kowalik – Dyrektor Ośrodka w Radomiu Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze

Podczas spotkania poruszono zagadnienia bardzo istotne dla pracodawców oraz reprezentantów instytucji rynku pracy związane z zatrudnianiem młodocianych pracowników, systemem egzaminowania w rzemiośle oraz  tematy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W podsumowaniu ustalono, że należy podejmować różne działania zachęcające młodzież do podejmowania nauki zawodu (m.in. spotkania w zakładach pracy), wspólnie szukać rozwiązań, które wspierałyby mistrzów szkolących oraz organizować podobne spotkania informacyjne i konsultacyjne celem poznawania problemów dotyczących realizacji praktycznej nauki zawodu oraz codziennych spraw związanych z prowadzeniem działalności.

Na zakończenie spotkania podpisano umowy partnerskie pomiędzy Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu a Powiatowym Urzędem Pracy w Szydłowcu, Powiatowym Urzędem Pracy w Przysusze, Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu oraz Posłanką na Sejm RP Panią Agnieszką Górską na rzecz rozwoju kształcenia dualnego.

Celem podpisanych umów i współpracy jest wzajemnie wspieranie się m.in. w zakresie edukacji, promocji i rozwoju kształcenia dualnego w regionie, współpraca w zakresie doradztwa zawodowego, kreowania postaw przedsiębiorczych oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Patronem medialnym spotkania był portal informacyjny „Nasz Szydłowiec”.

Możesz również polubić…

Skip to content