Zatrudnianie młodocianych pracowników – obywateli innych krajów

 

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  przekazuje w załączniku odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Spraw Społecznych (pismo znak DRP-II-4042.22.2017.AR z dnia 16 stycznia 2018 r.) zawierające odpowiedzi na  przekazane przez ZRP pytania, dotyczące warunków zatrudniania młodocianych pracowników  obywateli innych krajów.W liście tym  brakuje wątku dofinansowania, bowiem  nie mamy jeszcze stanowiska MEN.

Jednocześnie informujemy, że w piśmie skierowanym do MEN – ZRP, podobnie jak w przypadku resortu pracy,  zwrócił uwagę, iż przepisy nie ograniczają możliwości nauki zawodu  dla młodocianych cudzoziemców, a w części dotyczącej dofinansowania także nie ma takiego ograniczenia.  Tak więc problem jest analogicznych, jak w przypadku refundacji  tj. przepisy nie ograniczają możliwości uzyskania refundacji za młodocianego pracownika cudzoziemca, w sytuacji gdy zostały spełnione warunki takiego zatrudnienia.

Niemniej jednak, oczekujemy na jednoznaczne  stanowisko resortu edukacji, które także przekażemy do Państwa wiadomości.

Z poważaniem
__________________________________________________________
Jolanta Kosakowska
Ekspert w projekcie „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”
Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Związek Rzemiosła Polskiego

Pismo str 1

Pismo str 2

Pismo str 3

Możesz również polubić…

Skip to content