Posiedzenie Zarządów CRR w Przysusze

W dniu 05 października 2016 r. odbyło się posiedzenie ustępującego Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Przysusze oraz nowo wybranego.

Pan Jan Jaworski – Prezes Zarządu Izby wraz z Panem Józefem Liwińskim – Przewodniczącym Rady wyrazili słowa podziękowania i wdzięczności, a także wręczyli pamiątkowe życzenia Panu Janowi Grudniowi – Starszemu Cechu za długoletnią współpracę i poświęcenie na rzecz rozwoju przysuskiego rzemiosła. Gratulacje z okazji wyboru na Starszego CRR w Przysusze oraz życzenia owocnej pracy służącej całemu środowisku przysuskich rzemieślników, otrzymał również Pan Michał Jurczak.

Podczas posiedzenia Pan Prezes wspólnie z Przewodniczącym Rady odznaczyli ponadto następujące osoby:

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego:

  1. Dutkiewicz Piotr
  2. Komorowicz Elżbieta

„Izba Rzemieślnicza w Radomiu – za zasługi”:

  1. Bocheński Jan
  2. Fidos Małgorzata
  3. Niezabitowski Krzysztof

Ważną kwestią, którą podkreślili zebrani jest to, że od momentu zorganizowania w dniu 16 sierpnia 2015 r. Święta Rzemiosła w Przysusze, współpraca pomiędzy władzami samorządowymi, cechowymi i n/Izbą uległa zarówno poprawie, jak i znacząco się ożywiła.

Możesz również polubić…

Skip to content