UROCZYSTE POSIEDZENIE RADY IZBY

W dniu 15 grudnia 2021r. w Izbie Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Izby podczas którego zostały wręczone odznaczenia „Izba Rzemieślnicza w Radomiu – za zasługi” następującym osobom:

  • Mirosławowi Dziedzickiemu –  Dyrektorowi Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, wieloletniemu egzaminatorowi komisji egzaminacyjnych  w zawodach drzewnych w Izbie Rzemieślniczej w Radomiu
  • Bogusławowi Szumilasowi – Kierownikowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku, wieloletniemu egzaminatorowi komisji egzaminacyjnych  w zawodach drzewnych w Izbie Rzemieślniczej w Radomiu

Odznaczenia wręczyli Pan Józef Liwiński Przewodniczący Rady Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu oraz Pan Jan Jaworski Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Ponadto wręczone zostały najwyższe honorowe odznaczenia rzemieślnicze Szabla Kilińskiego następującym trzem zasłużonym osobom:

  1. Tomaszowi Murawskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, wieloletniemu egzaminatorowi komisji egzaminacyjnej w zawodzie fryzjer w Izbie Rzemieślniczej w Radomiu
  2. Markowi Sokołowskiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
  3. Andrzejowi Szyszkowskiemu – członkowi Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu, wieloletniemu egzaminatorowi komisji egzaminacyjnych w zawodach budowlanych w Izbie Rzemieślniczej w Radomiu

Odznaczenia wręczył zaproszony gość Pan Janusz Piątek Wiceprezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Pan Jan Jaworski Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pan Józef Liwiński Przewodniczący Rady Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu oraz Pan Tadeusz Duda Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu.

Po zakończonej dekoracji Pan Marek Sokołowski Zastępca Prezesa Zarządu Izby podziękował w imieniu wszystkich odznaczonych.

Następnie głos zabrał Pan Mirosław Dziedzicki Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, który przybliżył działalność szkoły i plany na najbliższy czas. Podziękował również za otrzymane odznaczenia rzemieślnicze i zapewnił o przyszłej współpracy Szkoły i n/Izby.

Po uroczystości odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego uczestnicy połamali się opłatkiem oraz złożyli sobie świąteczne życzenia.

1639640823721

163964088164816396409391901639640998055163964653814916396465381581639646591581

Możesz również polubić…

Skip to content