Porozumienie

W dniu 21 listopada 2018r. zostało zawarte  Porozumienie pomiędzy Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu a Radomskim Bractwem Strzelców Kurkowych.

W obecności członków Zarządu Izby podpisy złożyli:

ze strony samorządu Izby – Pan Józef Liwiński Przewodniczący Rady, Pan Jan Jaworski Prezes Zarządu oraz Pan Waldemar Stojak Z-ca Prezesa Zarządu

ze strony RBSK – Pan Mariusz Fogiel Prezes, Pan  Bogdan Łęcki Skarbnik

Celem zawartego porozumienia o współpracy Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych i Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu jest  wzajemne wspieranie realizacji celów statutowych oraz integracja środowisk obu organizacji.

 

Możesz również polubić…

Skip to content