X ZJAZD DELEGATÓW IZBY 18.12.2019 r.

W dniu 18 grudnia 2019 r. odbył się X Zjazd Delegatów Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, który zwoływany jest raz na 4 lata.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pan Janusz Piątek Z-ca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Pan Janusz Pucułek Honorowy Prezes Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

W czasie obrad zostało wybrane Prezydium Zjazdu w składzie:

 1. Marek Sokołowski – Przewodniczący
 2. Tadeusz Duda – Zastępca Przewodniczącego
 3. Józef Liwiński – Zastępca Przewodniczącego
 4. Ryszard Lutek – Sekretarz

Delegaci na Zjazd dokonali również wyboru Przewodniczącego Rady Izby, którym na kolejną kadencję został Pan Józef Liwiński z Cechu Rzemiosł Różnych w Przysusze oraz zatwierdzili skład Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego. Jego członkami zostali:

 1. Stefan Grzybowski – CRiMP w Białobrzegach
 2. Michał Jurczak – CRR w Przysusze
 3. Ryszard Lutek – CRR w Radomiu
 4. Tomasz Murawski – CRR w Radomiu
 5. Bogusław Warchoł – CRR w Radomiu

Jednym z punktów Zjazdu było także wręczenie odznaczeń:

 1. Platynowego Medalu im. Jana Kilińskiego: Bogusław Duda, Lech Kądziela
 2. Srebrnego Medalu im. Jana Kilińskiego: Stefan Drabik
 3. Honorowej Odznaki Rzemiosła: Sylwia Grabowska, Małgorzata Mizera
 4. Odznaki „Izba Rzemieślnicza w Radomiu – za zasługi”: Tomasz Szczepański

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Możesz również polubić…

Skip to content