Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Już od dnia 01.10.2020r. można będzie sprawdzić czy właściciel firmy, która wykonuje u Ciebie usługi rzemieślnicze posiada posiada odpowiednie kwalifikacje. Chcesz sprawdzić czy Twój fryzjer jest mistrzem w zawodzie to sprawdź CEiDG.
Tytuł mistrza i czeladnika od 1 października będzie wpisywany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Możesz również polubić…

Skip to content