Ustawa – prawo oświatowe zmiany

Szanowni Państwo,

Związek  Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu 25 października 2018 r. odbyło się w Sejmie RP wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Komisje dokonały rozpatrzenia projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2861).

Ze strony ZRP uczestniczyli; jako przew. Wacław Napierała (członek Zarządu ZRP), Edyta Doboszyńska, Jolanta Kosakowska i zaproszeni przez Posłów Tomasz Wika (IR. Poznań ) i Marcin Soboń IR. Wrocław).

 Przed posiedzeniem posłowie otrzymali, przygotowane przez resort edukacji, autopoprawki do w/w projektu ustawy m.in. dotyczące kwestii rzemieślniczego przygotowania zawodowego, które niezmiennie będzie kończyło się egzaminem czeladniczym (w wersji przedyskutowanej na spotkaniu w dniu 23.10.2018 r. Kierownictw MEN i ZRP .

 W trakcie rozpatrywania poszczególnych poprawek formalnie, poprawki zgłoszone przez MEN a dotyczące rzemiosła, zostały przejęte przez Panią Poseł Teresę Wargocką, której przedstawiciele ZRP obecni na posiedzeniu złożyli podziękowania podobnie, jak Pani Minister M.Machałek.

Należy też podkreślić przychylność dla naszych poprawek ze strony innych posłów, z którymi wcześniej się kontaktowaliśmy m.in. Pani Poseł Fabisiak a także tych, do których zwróciły się bezpośrednio Izby Rzemieślnicze także im podziękowaliśmy.

Pan Jan Gogolewski Prezes ZRP do wszystkich członków  Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego wystosował korespondencję z podziękowaniem za poparcie spraw rzemiosła (pismo pod artykułem).

Na tym etapie prac sejmowych nad ustawą zmieniająca można ocenić, iż uzyskaliśmy efekt w postaci wycofania krytykowanych  poprawek dotyczących egzaminów w rzemiośle i rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

 KOMISJA SEJMOWA – Pismo Prezesa ZRP- czytaj

Samorząd Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu składa serdeczne podziękowania  Posłom Ziemi Radomskiej za okazane wsparcie w pracach nad ustawą oświatową.

 

Możesz również polubić…

Skip to content