RADOM EXPO 2023

Informacje na stronie: www.expo.umradom.pl
Nazwa wydarzenia: Radom Expo – Siła radomian siłą gospodarki
Organizator: Gmina Miasta Radomia
Miejsce: Radomskie Centrum Sportu, ul. Andrzeja Struga 63
Termin: 8-9 września 2023 r. (piątek, sobota)
Czas trwania: 9.00 – 18.00 (piątek), 9.00 – 13.00 (sobota)
Wstęp: bezpłatny
Opis wydarzenia: wystawa m.in: radomskich przedsiębiorstw funkcjonujących w strategicznych dla miasta branżach, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i badawczych oraz szkół kształcących w zawodach technicznych.
Uzasadnienie organizacji tego typu wydarzenia przez Gminę Miasta Radomia: zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy promocji gminy. Wydarzenie „Radom Expo – Siła radomian siłą gospodarki” doskonale wpisuje się w ramy tego ustawowego zadania gminy. Jest szansą na pokazanie mieszkańcom Radomia i jego okolic potencjału gospodarczego miasta. Dla uczniów, ich rodziców oraz studentów wystawa stanowi źródło informacji i wiedzy wspomagającej proces wyboru ścieżek kształcenia zawodowego i wyboru właściwego zawodu. Jest również realną promocją gminy wśród obecnych i potencjalnych inwestorów.

IZBA RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADOMIU ZAPRASZA DO ODWIEDZENIA SWOJEGO PUNKTU PODCZAS RADOM EXPO

(sektor B stoisko B04)

Możesz również polubić…

Skip to content