Nowe stawki opłat za egzaminy w 2024 roku

Szanowni Państwo,

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP informuje, że biorąc pod uwagę komunikat GUSu z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r., gdzie stwierdza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4%), stawki za egzaminy będą przedstawiać się następująco w 2024 roku:

1) za egzamin czeladniczy – 969,46 zł

2) za egzamin mistrzowski – 1938,94 zł

3) za egzamin sprawdzający – 346,23 zł

Możesz również polubić…

Skip to content