INFORMACJA DOTYCZĄCA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W RADOMIU

Zarząd Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

informuje, iż od dnia 01 stycznia 2024r.

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu, mieszczący się przy ul. Kilińskiego 15/17 w Radomiu

nie jest członkiem naszej Izby, nie utożsamia się z naszym środowiskiem, 

ani też nie jest zrzeszony w strukturach organizacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. 

Cech sam o tym zdecydował, tak a’propos. 

 

Możesz również polubić…

Skip to content