Nowe stawki opłat za egzaminy w 2023 roku – informacja

Zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt.4 ustawy o rzemiośle informujemy o wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych ogółem w 2022 r., wskaźnik ten w stosunku do 2020 r. wyniósł 114, 4 (wzrost cen o 9,3% w stosunku do 2022 r. – 5,1%)

W związku z powyższym ceny egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego uległy następującym zmianom:

  1. Egzamin mistrzowski 1740,52 zł.
  2. Egzamin czeladniczy 870,25 zł.
  3. Egzamin sprawdzający 310,80 zł.

 

Możesz również polubić…

Skip to content