Nowa kadencja Komisji Egzaminacyjnych

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu poszukuje kandydatów do pracy w komisjach egzaminacyjnych w różnych zawodach (m.in. usług osobistych, branży budowlanej, motoryzacyjnej, spożywczej itd .).

Jeśli czują Państwo w sobie potencjał i mają chęć zaangażowania się w nowe działania, zapraszamy do współpracy. Czekamy na ludzi, którym przyświeca idea przekazywania wiedzy i doświadczenia młodemu pokoleniu. Wierzymy, że Państwa kompetencje zawodowe pozwolą na realizację procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie, a współpraca w zakresie przeprowadzania egzaminów zapewni wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy.

Osoby zainteresowane powołaniem do komisji powinny spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.) – szczegółowa informacja  w Załączniku – „Wymogi kwalifikacyjne względem kandydatów ubiegających się o powołanie do komisji egzaminacyjnej”.

Kandydaci do komisji egzaminacyjnych powinni wyróżniać się skrupulatnością, odpowiedzialnością oraz wysokimi wartościami etycznymi zapewniającymi przeprowadzanie egzaminów rzetelnie i obiektywnie.  Wyjątkowej odpowiedzialności oczekuje się od kandydatów na przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Przewodniczący kieruje pracami komisji, w porozumieniu z Izbą ustala termin i miejsce przeprowadzenia etapu praktycznego oraz poszczególnych części etapu teoretycznego egzaminu. Zadania te wymagają dużego zaangażowania. Z tego względu osoby obejmujące funkcję przewodniczącego komisji powinny mieć świadomość przyjęcia na siebie większych obowiązków.

Z uwagi, iż w przeważającej większości etap praktyczny egzaminów odbywa się na terenie firm członków komisji egzaminacyjnych, preferowane są też zgłoszenia kandydatów, którzy prowadzą własną działalność lub pracują w firmach o wysokim poziomie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających wykonanie zadań egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzania egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego oraz wynikające z tego tytułu obowiązki członków komisji egzaminacyjnych zawarte są w w/w rozporządzeniu oraz standardach wymagań egzaminacyjnych dla mistrza i czeladnika w poszczególnych zawodach. Ponadto informacje te przekazywane są również w trakcie obowiązkowego szkolenia dotyczącego organizacji pracy komisji, zasad przeprowadzania egzaminów, metodyki opracowywania pytań i  zadań egzaminacyjnych oraz zasad oceniania.

Osoby zainteresowane współpracą z n/Izbą prosimy o dostarczenie pocztą tradycyjną, emailem lub osobiście kompletu dokumentów do Biura Izby Rzemieślniczej w Radomiu do dnia 20.10.2023r. (III piętro Domu Rzemiosła – ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom.).

Na komplet dokumentów składa się:

  1. Wypełniona Ankieta wraz z załącznikami
  2. Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej i przynależności do Cechu

Załączniki dostępne są również na naszej stronie internetowej www.izbarzemiosla.radom.pl w zakładce Formularze do pobrania.

 

W przypadku osób, które pracowały już w komisjach egzaminacyjnych uprzejmie prosimy  o przesłanie tylko wypełnionej ankiety z oświadczeniem.

Powołanie komisji egzaminacyjnych oraz ich prawidłowe funkcjonowanie jest jednym z najważniejszych działań prowadzonych przez izby rzemieślnicze na rzecz rzemieślników, kształcących się u nich młodocianych pracowników oraz innych osób zainteresowanych potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych.

Mamy nadzieję, iż współpraca z Państwem przyczyni się do utrzymania wysokiego prestiżu potwierdzanych kwalifikacji zawodowych w n/Izbie i współpracą na kolejne lata.

Zapraszamy do kontaktu!

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom

tel. 48 362 83 85, kom. 517 433 577

www.izbarzemiosla.radom.pl

e-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl

ZAŁĄCZNIKI:

ANKIETA-CZLONKA-KOMISJI-EGZAMINACYJNEJ-2024-2028

Oczekiwania-względem-kandydatów-na-członków-komisji-egzaminacyjnych

Wymogi-kwalifikacyjne-względem-kandydatów-ubiegających-się-o-powołanie-do-komisji

Oświadczenie

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content