EGZAMINY W ZAWODZIE KUCHARZ I KELNER

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu zachęca osoby do zdawania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie kucharz i w zawodzie kelner. Po zdaniu egzaminu osoba otrzymuje dokument kwalifikacji zawodowych w postaci świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w tym zawodzie.

Kwalifikacje uzyskiwane w zawodach kucharz i kelner są nie tylko poszukiwane na krajowym rynku pracy, lecz także cieszą się dużym uznaniem w innych krajach.

Osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze dodatkowo otrzymują suplement do dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego w języku polskim i angielskim.

Suplement Europass –  to szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez właściciela Świadectwa czeladniczego lub Dyplomu Mistrzowskiego. Zawiera on również wskazanie zawodów, do których wykonywania jest uprawniona osoba posiadająca tytuł czeladnika lub mistrza. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem, a struktura tego dokumentu we wszystkich krajach członkowskich UE jest jednolita. W Polsce dodatkowo Europass zawiera nr swiadectwa lub dyplomu oraz imię i nazwisko posiadacza.

Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Dyplomu Mistrzowskiego jest wydawany przez izby rzemieślnicze bezpłatnie.

W sprawie egzaminów zapraszamy do kontaktu z Działem Oświaty n/Izby – tel. 48/362 83 85 lub kom. 517 433 577

Możesz również polubić…

Skip to content