„Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle”

W dniu7 listopada 2023 roku w siedzibie ZRP w Warszawie odbyła się uroczysta gala „Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle”. Podczas wydarzenia mistrzom szkolącym uczniów w rzemiośle – reprezentującym  izby rzemieślnicze z sieci Związku Rzemiosła Polskiego – wręczone zostały Medale Komisji Edukacji Narodowej. Przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki Medale są wyrazem uznania szczególnych zasług dla oświaty i wychowania, zwłaszcza w segmencie kształcenia zawodowego. Dyrektorzy izb rzemieślniczych i szkoły rzemiosła uhonorowani zostali listami  gratulacyjnymi.

Jest to święto istotne dla całego środowiska, bowiem rzemieślnicy, eksperci z organizacji rzemiosła oraz szkoły rzemiosła mają olbrzymi wkład w rozwój dualnego kształcenia zawodowego w Polsce.

Z Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu wytypowany przez Zarząd Izby do uhonorowania medalem MEN został Pan Paweł Górlicki, właściciel firmy z zakresu mechaniki pojazdowej z Szydłowca.

Pan Paweł Górlicki prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą od 1990 r. Jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu od 01 lipca 1993 r.

W latach 2001-2009 pełnił funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu. Od dnia 01 stycznia 2000 r. Członek, a od 01 stycznia 2004 r. Z-ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej   w  zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Z dniem 12 sierpnia 2020 r. rozpoczął pracę, jako Członek w Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

Swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe wykorzystuje szkoląc młodocianych pracowników. Od 2008 r. do chwili obecnej wyszkolił 65 uczniów w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

Pan Paweł Górlicki potrafi łączyć pracę zawodową z działalnością społeczną, wyróżnia się zaangażowaniem w sprawy dotyczące środowiska rzemieślniczego, czego dowodem są liczne odznaczenia w tym m.in. platynowy Medal im. Jana Kilińskiego. Jest przedstawicielem Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Szydłowcu. Jednocześnie od dwóch kadencji pełni funkcję Przewodniczącego tejże Rady.

Pan Paweł Górlicki aktywnie współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Szydłowcu w sprawie „Porozumienia partnerskiego na rzecz kształcenia dualnego w powiecie szydłowieckim – rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”. Jest pomysłodawcą i organizatorem spotkań z młodzieżą szkół podstawowych, w czasie których promowane jest kształcenie dualne oraz wizyt studyjnych tejże młodzieży w zakładach rzemieślniczych.

Podczas gali wyróżniony został również dyplomem uznania za trud i zaangażowanie na rzecz rzemiosła pan Dyrektor Konrad Tomkowski.

Składamy serdeczne gratulacje 😊

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content