Potwierdź kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie

zdjęcieIzba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu potwierdza kwalifikacje zawodowe w zawodach z branży spożywczej, gastronomicznej, budowlanej, mechanicznej, usług osobistych itp.
Wykaz komisji egzaminacyjnych, w których przeprowadzamy egzaminy zawarty jest na naszej stronie internetowej: http://www.izbarzemiosla.radom.pl/…/…/komisje-egzaminacyjne/

Dlaczego szukając pracy lub pracując warto zdać egzamin czeladniczy lub mistrzowski i potwierdzić swoje kwalifikacje? :

* świadectwo czeladnicze uprawnia do podjęcia pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji,
* dyplom mistrzowski ułatwia posiadaczowi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie,
* dyplom mistrzowski umożliwia przyjmowanie uczniów na praktykę oraz do przyuczenia w zawodzie (wraz z kursem pedagogicznym),
* świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc zwiększają szansę na zatrudnienie nie tylko w Polsce,
* potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zwiększa szanse pracownika na rynku pracy oraz pomaga w znalezieniu dobrze płatnej pracy.
* do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego dołączany jest Suplement Europass w języku polskim i angielskim. Jest to szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez właściciela świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymają dyplom mistrza lub świadectwo czeladnicze po dniu 01 października 2020 roku, Izba Rzemieślnicza w terminie do 14 dni roboczych dopisuje w CEIDG informacje o nabytych kwalifikacjach zawodowych.

Potwierdzając posiadane umiejętności zawodowe osoba staje się konkurencyjna na rynku pracy. Kwalifikacje potwierdzone przez Izbę Rzemieślniczą podnoszą autorytet, dają także gwarancję dobrze wykonanej usługi.
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu w sposób ciągły przeprowadza egzaminy.

Współpracujemy z każdym kto się do nas zgłosi 🙂

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl
strona: www.izbarzemiosla.radom.pl
tel. 48 362 83 85, kom. 517 433 577
ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom

Możesz również polubić…

Skip to content