Potwierdź kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie

zdjęcie

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu potwierdza kwalifikacje zawodowe w zawodach z branży spożywczej, gastronomicznej, budowlanej, mechanicznej, usług osobistych itp.
Wykaz komisji egzaminacyjnych, w których przeprowadzamy egzaminy zawarty jest na naszej stronie internetowej: http://www.izbarzemiosla.radom.pl/…/…/komisje-egzaminacyjne/

Dlaczego szukając pracy lub pracując warto zdać egzamin czeladniczy lub mistrzowski i potwierdzić swoje kwalifikacje? :

* świadectwo czeladnicze uprawnia do podjęcia pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji,
* dyplom mistrzowski ułatwia posiadaczowi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie,
* dyplom mistrzowski umożliwia przyjmowanie uczniów na praktykę oraz do przyuczenia w zawodzie (wraz z kursem pedagogicznym),
* świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc zwiększają szansę na zatrudnienie nie tylko w Polsce,
* potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zwiększa szanse pracownika na rynku pracy oraz pomaga w znalezieniu dobrze płatnej pracy.
* do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego dołączany jest Suplement Europass w języku polskim i angielskim. Jest to szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez właściciela świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego

Potwierdzając posiadane umiejętności zawodowe osoba staje się konkurencyjna na rynku pracy. Kwalifikacje potwierdzone przez Izbę Rzemieślniczą podnoszą autorytet, dają także gwarancję dobrze wykonanej usługi.
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu w sposób ciągły przeprowadza egzaminy.

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl
strona: www.izbarzemiosla.radom.pl
tel. 48 362 83 85, kom. 517 433 577
ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom