XI Zjazd Delegatów Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

W siedzibie Izby w dniu 26 czerwca 2024 roku, odbył się XI Zjazd Delegatów Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Na początku spotkania odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych.

I tak:

Złotą Odznakę Mistrza za Szkolenie Uczniów oraz Złoty Medal im. Kilińskiego otrzymał Pan Marek Szary-Starszy Cechu Rzemiosł Spożywczych w Radomiu;

Platynowy Medal im. Kilińskiego otrzymał Pan Andrzej Myziak – Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Przysusze;

Najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Szablą Kilińskiego został uhonorowany Pan Michał Jurczak – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Przysusze.

Prowadzenie Zjazdu powierzono Prezesowi Zarządu Janowi Jaworskiemu. Wybrano Komisje Uchwał i Wniosków,  Mandatowo-Skrutacyjną oraz Wyborczą.

Do Prezydium Zjazdu wybrano Panów: Józefa Liwińskiego, Jana Jaworskiego, Marka Sokołowskiego i Waldemara Marszałka.

Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Izby,

Z-ca Prezesa Zarządu Marek Sokołowski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Izby, a Pan Michał Jurczak z działalności Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

Istotnym punktem Zjazdu było zatwierdzenie zmian w Statucie Izby – Delegaci jednogłośnie poparli zaproponowane zmiany do Statutu n/Izby.

Zatwierdzone zostały również mandaty kandydatów rekomendowanych przez nasze zrzeszone jednostki do Rady Izby.

Kolejnym punktem były wybory na Przewodniczącego Rady – został nim jednogłośnie wybrany na kolejną kadencję Pan Józef Liwiński. Następnie wybrano członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, Delegatów oraz ich Zastępców na Kongres Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Na zakończenie Zjazdu podjęto uchwałę programową i określono wspólnie kierunki działania n/Izby do roku 2028.

Zjazd był też doskonałą okazją do omówienia wszystkich bieżących i przyszłych spraw będących przedmiotem zainteresowania naszego środowiska.

Dziękujemy Delegatom za obecność.

Gratulujemy osobom odznaczanym  i wybranym do pracy w organach n/Izby.

 

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content