OPŁATY ZA EGZAMINY-informacja z dnia 12.05.2021r.

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu informuje, iż ZRP w Warszawie opierając się na wyjaśnieniach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  dotyczących sposobu waloryzacji opłat za egzaminy rzemieślnicze oraz ustaleń podjętych podczas spotkania oświatowego dla izb rzemieślniczych (które odbyło się w dniu 12 maja 2021r.) informuje, że aktualnie obowiązujące stawki (bez zaokrąglania kwot) za egzaminy wynoszą:

* czeladniczy – 723,80 zł

* mistrzowski – 1.447,60 zł

* sprawdzający – 258,50 zł

* poprawkowy – 50% obowiązującej stawki za dany egzamin

Informujemy ponadto, że Izby nie mają wpływu na kolejne zmiany opłat za przeprowadzane  egzaminy.

Możesz również polubić…

Skip to content