KURS PEDAGOGICZNY

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu informuje, iż planuje rozpocząć po zebraniu grupy zajęcia z KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).
Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.
Kurs kończy się egzaminem (test pisemny).
Osoba, która ukończy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, które jest ważne bezterminowo.
Odpłatność za kurs wynosi 700 zł + VAT od osoby (możliwość opłat w ratach).
Zajęcia będą się odbywały w siedzibie n/Izby.

Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

Wszelkie informacje dotyczące kursu można uzyskać w Dziale Szkolenia Izby Rzemiosła (pokój 308) lub pod nr telefonów: 48/362 83 85 lub 517 433 577

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ankieta na kurs pedagogiczny-pobierz

 

Możesz również polubić…

Skip to content