Aktualności

Od 1 września 2020 r. zmiana minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych

Jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kwartał 2020 roku wyniosło 5.024,48 zł. Oznacza to spadek w porównaniu z I kwartałem bieżącego roku (w którym wynagrodzenie to wynosiło 5.331,47 zł) – o 306,99 zł. Nie pozostaje to bez wpływa na wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych, które są ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – jako jego procentowe części. Wynoszą one: w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%, w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%, zaś w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.

Czytaj więcej