Slide background

EWRIP

Elektroniczne Centrum Wspierania Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Slide background

Egzaminy

Informacje dotyczące egzaminów w Izbie Rzemiosła
Slide background
Slide background ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Slide background
Slide background
Slide background

Aktualności

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Od 1 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148,
późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami
w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: Czytaj więcej