Slide background

EWRIP

Elektroniczne Centrum Wspierania Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Slide background

Egzaminy

Informacje dotyczące egzaminów w Izbie Rzemiosła
Slide background
Slide background ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Slide background
Slide background
Slide background

Aktualności

Rozpoczęcie zajęć z kursu pedagogicznego

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu informuje, iż w dniu 14.03.2020r. rozpoczyna zajęcia z KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.
Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).
Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.
Kurs kończy się egzaminem (test pisemny).
Osoba, która ukończy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, które jest ważne bezterminowo.
Odpłatność za kurs wynosi 1.000 zł od osoby (możliwość opłat w ratach).
Zajęcia będą się odbywały w siedzibie n/Izby.

Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

Wszelkie informacje dotyczące kursu można uzyskać w Dziale Szkolenia Izby Rzemiosła (pokój 308) lub pod nr telefonów: 48/362 83 85 lub 517 433 577

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ankieta na kurs pedagogiczny

Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Białobrzegach

We środę 05 lutego 2020r. w siedzibie Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach odbyło się spotkanie z Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rozwoju Panią Olgą Semeniuk zorganizowane przez izbę Rzemieślniczą w Radomiu wspólnie z białobrzeskim Cechem. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciel Sejmu RP, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, władze samorządowe, dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, rzemieślnicy, przedstawiciele Rady i Zarządu n/Izby oraz władze cechowe. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób. Obecni byli m.in. Agnieszka Górska – Posłanka na Sejm RP, Bartłomiej Kowalczyk – Wicestarosta Białobrzeski, Adam Bolek- Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, Mieczysław Danielewicz – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi, Anna Wieczorek – Dyrektor PUP   w Biaobrzegach, Tadeusz Piętowski – Dyrektor PUP w Szydłowcu, Małgorzata Michajłow – Dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza  w Szydłowcu, Iwona Matysiak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w Białobrzegach.

Czytaj więcej