Urząd Pracy

Informacja

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu pełni rolę Instytucji Szkoleniowej przy realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych jakim jest przygotowanie zawodowe dorosłych.

Izba Rzemiosła  w Radomiu posiada komisje egzaminacyjne w 51 zawodach rzemieślniczych.

Izba posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – numer ewidencyjny 2.14/00518/2005

            Najbardziej popularne zawody rzemieślnicze kształcenia osób dorosłych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych to:

  • Branża fryzjerska
  • Branża budowlana (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych)
  • oraz takie zawody jak: florysta, kucharz, dekarz, wulkanizator, elektryk, obuwnik, cukiernik

Izba Rzemiosła w Radomiu posiada programy kształcenia teoretycznego i praktycznego osób dorosłych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych. W zależności od czasu trwania kształcenia oraz specyfiki zawodu proponujemy liczbę godzin kształcenia teoretycznego od 104 do 120 godzin dydaktycznych.

Izba proponuje w przypadku najpopularniejszych zawodów utworzenie grupy szkoleniowej i kształcenie teoretyczne w siedzibie naszej Izby. W przypadku zawodów mniej popularnych i braku możliwości utworzenia grupy szkoleniowej proponujemy kształcenie teoretyczne przeprowadzić u pracodawców  w zakładach rzemieślniczych w warunkach dostosowanych do kształcenia teoretycznego.

Izba proponuje również pomoc w znalezieniu pracodawców zainteresowanych kształceniem osób dorosłych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych (nadzór Izby nad realizacją części teoretycznej i praktycznej u pracodawcy).

 

 

Skip to content