Inne

WSPÓŁPRACA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RADOMIU Z INNYMI INSTYTUCJAMI

  1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego „PROFESJA”  w Radomiu
  2. Towarzystwo „ALTUM” Programy Społeczno- Gospodarcze
  3. Innovo Sp. z o.o.
  4. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
  5. „GAMMA”  Sp. jawna w Warszawie
  6. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze: w Wierzbicy, w Radomiu, w Kolonii Szczerbackiej, w Kolonii Ossa, w Solcu n/Wisłą
  7. Firma „BEST COMPLEX” Beata Staniszewska z siedzibą w Radomiu
Skip to content