Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu Blog

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2024 roku

Szanowni Państwo, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP informuje, że biorąc pod uwagę komunikat GUSu z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023...

Skip to content