Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Białobrzegach

We środę 05 lutego 2020r. w siedzibie Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach odbyło się spotkanie z Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rozwoju Panią Olgą Semeniuk zorganizowane przez izbę Rzemieślniczą w Radomiu wspólnie z białobrzeskim Cechem. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciel Sejmu RP, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, władze samorządowe, dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, rzemieślnicy, przedstawiciele Rady i Zarządu n/Izby oraz władze cechowe. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób. Obecni byli m.in. Agnieszka Górska – Posłanka na Sejm RP, Bartłomiej Kowalczyk – Wicestarosta Białobrzeski, Adam Bolek- Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, Mieczysław Danielewicz – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi, Anna Wieczorek – Dyrektor PUP   w Biaobrzegach, Tadeusz Piętowski – Dyrektor PUP w Szydłowcu, Małgorzata Michajłow – Dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza  w Szydłowcu, Iwona Matysiak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w Białobrzegach.

Spotkanie rozpoczęła Pani Minister, która krótko przedstawiła swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz plany jakie ma związane  z odbudową prestiżu polskiego rzemiosła. Zadeklarowała pomoc w rozwiązywaniu problemów rzemiosła oraz jego wzmocnienie. Dodała też, że w Ministerstwie Rozwoju zostanie powołany Wydział Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych, do którego będą przekazywane opinie i wnioski z rzemiosła. Zaplanowane jest też wspieranie stowarzyszeń (rzemiosła) ze środków Narodowego Instytutu Wolności oraz lepsze wykorzystanie środków finansowych z systemu POWER dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.
Następnie Pan Jan Jaworski Prezes Zarządu Izby przedstawił postulaty i wnioski samorządu rzemiosła zrzeszonego w Izbie Rzemieślniczej w Radomiu. Prezes Zarządu Pan Jan Jaworski przedstawił diagnozę sytuacji prawnej spółek w rzemiośle, która to zdaniem rzemieślników dyskryminuje tę formę rzemieślniczej działalności gospodarczej. Kolejne postulaty dotyczyły m.in. spraw związanych z ostatnimi zmianami w ustawie o rzemiośle (propozycja Izby aby rozszerzyć formy działalności gospodarczej w jakich może być prowadzona działalność rzemieślnicza o wszelkie dopuszczalne przez prawo handlowe rodzaje spółek), spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, nierespektowania zapisów ustawy o rzemiośle przez administrację publiczną (Urzędy Miast i Gmin), zwiększenia godzin praktycznej nauki zawodu,  promocji szkolnictwa zawodowego, nieprzestrzegania głównie przez OHP zasad rejonizacji zdawania egzaminów czeladniczych (wysyłanie uczniów do izb niezrzeszonych w ZRP), problemów rzemieślników w prowadzeniu zakładów rzemieślniczych.

Pani Poseł Agnieszka Górska w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie rzemieślników-przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy. Mówiła  o  kształceniu zawodowym, ustawie o rzemiośle, w tym o możliwości tworzenia spółek, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru rzemieślniczego i rodzinnego. Wspomniała, że jest członkiem Komisji Edukacji , Nauki i Młodzieży  w Sejmie RP i bliskie są jej sprawy szkolnictwa zawodowego. Podziękowała za zaproszenie na spotkanie i zapewniła o pomocy dla rzemiosła i podkreśliła, że do tego konieczny jest dialog.

Kolejne spostrzeżenia dotyczące spraw rzemiosła były kierowane w trakcie wystąpień i dyskusji  pozostałych uczestników spotkania.

Zaproszeni goście zgodzili się, że konieczna jest potrzeba wprowadzenia zmian i ułatwień, które umożliwią swobodny rozwój zakładów rzemieślniczych i zwiększą rangę szkolnictwa zawodowego w naszym kraju.

Pani Minister na koniec podziękowała za zorganizowanie spotkania i zapewniła, że jest otwarta  na wszelkie propozycje kolejnych spotkań z rzemiosłem.

Postulaty Izby w Radomiu

 

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content