Informacja o rozpoczynającym się kursie pedagogicznym

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu informuje, iż planuje rozpocząć zajęcia z KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe  i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.

Kurs kończy się egzaminem (test pisemny).

Osoba, która ukończy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, które jest ważne bezterminowo.

Odpłatność za kurs wynosi 1.000 zł od osoby (możliwość opłat w ratach).

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie n/Izby w terminach i godzinach do ustalenia po zebraniu grupy kursowej.

Wszelkie informacje dotyczące kursu można uzyskać  w Dziale Szkolenia Izby Rzemiosła (pokój 308) lub pod nr telefonów: 48/362 83 85 lub 517 433 577

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Możesz również polubić…

Skip to content