Realizowane

od 2013 do 2016 – Izba współpracuje ze ZRP przy realizacji projektu „3xśrodowisko” – „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”. Projekt został przygotowany z myślą o małych i średnich firmach. Podstawowym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców we wprowadzaniu zmian pozwalających uczynić ich firmy proekologicznymi. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom w wykorzystywaniu energii, wody, papieru i innych surowców. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” i ZRP. Pracownik Izby pełni funkcję Animatora Edukacji Ekologicznej w projekcie.

Strona projektu – zobacz