Wzór świadectwa czeladniczego

 

świadectwo czeladnicze-2017r.