Oferta szkoleniowa

OFERTA SZKOLENIOWA
IZBY RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W RADOMIU

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rzemiośle z dnia 6 września 2001r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 112 poz. 979 z dnia 25 czerwca 2002r.) organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła są: cechy, izby rzemieślnicze oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Izby rzemieślnicze są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającymi cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników nie zrzeszonych.

Podstawowym zadaniem izb rzemieślniczych jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej, udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

Rzemiosło dzięki szerokiej bazie lokalnej od lat prowadzi aktywną metodę szkolenia praktycznego jak również przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Rzemiosło dysponuje rozległą siecią ponad tysiąca komisji egzaminacyjnych w całym kraju, działających przy izbach rzemieślniczych. Komisje potwierdzają kwalifikacje zawodowe czeladników i mistrzów. Wysoka ranga rzemieślniczych dokumentów kwalifikacyjnych, uznawanych w większości krajów europejskich jest przyczyną, dla której rokrocznie ponad 60 tys. osób składa egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Początki działalności Izby Rzemieślniczej w Radomiu sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W wyniku reformy administracyjnej państwa w 1975r. powołane zostało województwo radomskie. Wkrótce utworzono w Radomiu biuro Pełnomocnika Izby Rzemieślniczej w Kielcach.

Izba Rzemieślnicza w Radomiu powołana została 1 stycznia 1983r. Od stycznia 2000r. zmieniła nazwę na Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Główna działalność Izby to potwierdzanie kwalifikacji w ramach egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, a ponadto przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń (co jest zawarte w § 4 Statutu Izby uchwalonego w dniu 11 grudnia 1999r.)

W Krajowym Rejestrze Sądowym zostaliśmy zarejestrowani w dniu 9 stycznia 2002r.

Izba znajduje się w wykazie Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako instytucja szkoleniowa.

Od 1 września 2005r. do 2010r. Izba posiadała certyfikat firmy DQS Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie organizowania szkoleń i egzaminów (Nr 319686QM).

Aktualnie n/Izba zrzesza 12 cechów i 3 spółdzielnie rzemieślnicze, w których skupionych jest ok. 600 zakładów.

W n/Izbie powołane są komisje egzaminacyjne w ponad 50 zawodach, w których pracuje prawie 200 osób. Izba Rzemieślnicza może egzaminować kandydatów w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, ale figurujących w klasyfikacji zawodów „rynku pracy”. Ma to wielkie znaczenie w procesie oświaty ustawicznej, gdyż otwiera drogę do uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych w zawodach rynkowych.

Od początku działalności n/Izby dyplomy mistrzowskie uzyskało ponad 3000 osób, a świadectwa czeladnicze ponad 27000.

Zakłady rzemieślnicze stanowią bazę dla zdobywania praktycznej nauki zawodu przez ok 1600 uczniów.

W celu lepszego przygotowania kandydatów do składania egzaminów n/Izba przeprowadza kursy kwalifikacyjne w zawodach:

BRANŻA SPOŻYWCZA

 1. wędliniarz
 2. cukiernik
 3. piekarz
 4. kucharz

BRANŻA MOTORYZACYJNA

 1. mechanik pojazdowy
 2. blacharz pojazdowy
 3. wulkanizator
 4. lakiernik pojazdowy
 5. elektromechanik

BRANŻE POZOSTAŁE

 1. tapicer
 2. wizażysta/stylista
 3. fotograf
 4. fryzjer
 5. krawiec
 6. obuwnik
 7. instalator sanitarny
 8. monter elektronik

BRANŻA BUDOWLANA

 1. murarz
 2. glazurnik
 3. posadzkarz
 4. monter izolacji budowlanych
 5. malarz tapeciarz
 6. elektryk
 7. stolarz
 8. zdun

Ponadto przeprowadzane są kursy pedagogiczne dla mistrzów rzemiosła.

W ciągu ostatnich trzech lat Izba przeszkoliła dla OHP w ramach projektu „Twoja Wiedza – Twój Sukces” na kursach barmańskich i kelnerskich 57 osób.

Izba dysponuje własną bazą lokalową własną o powierzchni ok. 120 m2 jak również może korzystać z wynajmu pomieszczeń. Wykładowcy na naszych kursach to osoby z przygotowaniem merytorycznym, pedagogicznym i długoletnią praktyką. Wszystkie osoby prowadzące kursy posiadają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Zakres przeprowadzonych kursów zależy od potrzeb zgłaszających się osób.

Zapraszamy do współpracy