Pozostałe kursy

Kursy i szkolenia jakie oferuje Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu prowadzone są na najwyższym poziomie. Kadra dydaktyczna gwarantuje zdobycie zakładanych umiejętności i kwalifikacji.

Oferujemy kursy w zawodzie barman, kelner.

Cena za kurs barmański wynosi 800zł/os i trwa 50 godzin.

Cena za kurs kelnerski wynosi 600zł/os i trwa 50 godzin.

Kurs barmański kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu w języku polskim i angielskim.

Kurs kelnerski kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu w języku polskim i angielskim.

 

Realizujemy również:

  • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz
  • przygotowanie zawodowe dorosłych  zlecone z Powiatowych Urzędów Pracy w różnych zawodach

 

Terminy kursów ustalane będą w zależności od liczebności grup i potrzeb uczestników.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z Działem Oświaty n/Izby –  Radom, ul. Kilińskiego 15/17 pokój 308 tel.  48 362 83 85 lub tel. kom. 517 433 577