KURS PEDAGOGICZNY

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu informuje, iż planuje pod koniec czerwca 2021r. rozpocząć zajęcia z KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.


Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).
Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.
Kurs kończy się egzaminem (test pisemny).
Osoba, która ukończy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, które jest ważne bezterminowo.
Odpłatność za kurs wynosi 1.000 zł od osoby (możliwość opłat w ratach).
Zajęcia będą się odbywały w siedzibie n/Izby.

Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

Wszelkie informacje dotyczące kursu można uzyskać w Dziale Szkolenia Izby Rzemiosła (pokój 308) lub pod nr telefonów: 48/362 83 85 lub 517 433 577,adres e-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ankieta na kurs pedagogiczny