Zastępcy Prezesa Zarządu

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU

Lech Kądziela – Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu

 

Waldemar Stojak – Cech Piekarzy w Radomiu