Akty Prawne

Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o rzemiośle – (Dz. U. z 04.11.2015r., poz. 1782) Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle – czytaj

Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle – (Dz. U. z 1989r. Nr 17 poz. 92) Ustawa o rzemiośle – czytaj

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców – Ustawa o organizacjach pracodawców-czytaj

Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego –Ustawa o Trójstronnej Komisji-czytaj