Akty Prawne

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r., z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku.

Ustawa o rzemiośle – Tekst jednolity 2018 r.

Ustawa o rzemiośle – wprowadzone zmiany w 2015 r.

Treść ustawy i dokument.

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców – Ustawa o organizacjach pracodawców-czytaj

Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego –Ustawa o Trójstronnej Komisji-czytaj