Aktualności

E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA

Szanowni Państwo!                                                                                                                          

 Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem – z tą bardzo ważną informacją ZUS w Radomiu chce dotrzeć do jak największej grupy przedsiębiorców z naszego regionu.

Poniżej informacje dotyczące zmian:

  • Elektronizacja akt

Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie. Czytaj więcej